AD 2020 nr 64

Målet gällde storleken av allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Domen innebar att Arbetsdomstolen bestämde skadeståndets storlek för kollektivavtalsbrott.

OFR/P genom Senska Polisförbundet

mot

Staten genom Arbetsgivarverket.

Målet gällde storleken av allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Domen innebar att Arbetsdomstolen bestämde skadeståndets storlek för kollektivavtalsbrott.

Dom 2020-11-25, målnummer A-67-2020

Ledamöter: Sören Öman, Gösta Rehnstam och Ann Svedberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander