AD 2020 nr 67

Målet gällde skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

J.J. och H.K

mot

Skyltteknologi Gbg AB.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 22 april 2020 i mål nr T 14162-18

Målet gällde skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-12-02, målnummer B-41-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini