AD 2020 nr 69

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganissation, O.F.F.C.

mot

Livsmedelsföretagen och Spendrups Bryggeriaktiebolag.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2020-12-23, målnummer A-84-2019

Ledamöterna: Karin Renman, Ari Kirvesniemi och Veli-Pekka Säikäälä. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonas Eklund