AD 2020 nr 8

Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Sveriges Psykologförbund

mot

Staten genom Försvarsmakten.

Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-02-12, målnummer A-6-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Klara Hedlund