AD 2021 nr 15

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Riv & Saneringsgruppen i Sthlm AB.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-03-31, målnummer A-5-2021

Ledamot: Jonas Eklund

Rättssekreterare: Martina Sjölund