AD 2021 nr 18

Målet gällde lönetvist m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Remove klotter och skadesanering i Norrland AB.

Målet gällde lönetvist m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-05-05, målnummer A-94-20

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund