AD 2021 nr 19

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Målareförbundet

mot

Vårsta Måleri & Entreprenad AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-05-05, målnummer A-26-2021

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund