AD 2021 nr 22

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

K.M.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-05-12, målnummer A-12-2020

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Jonas Eklund