AD 2021 nr 25

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Byggföretagen (för ej talan) och Komplett Bygg i Älta AB.

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-06-09, målnummer A-60-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Jonas Eklund