AD 2021 nr 26

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Partner Entreprenad i Sverige AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-06-09, målnummer A-137-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini