AD 2021 nr 28

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Bromma Bygg & Sanering AB.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-06-16, målnummer A-52-2020 och A-117-2020

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Jonas Eklund