AD 2021 nr 29

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades såvitt avser rättegångskostnaderna.

L.T.

mot

Mbrace AB et v.v.

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 20 februari 2020 i mål nr T 1455-19

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades såvitt avser rättegångskostnaderna.

Dom 2021-06-23, målnummer B-21-2020

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Johanna Hasselgren, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander