AD 2021 nr 32

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

K.H.

mot

Empatea AB.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 8 juli 2020 i mål nr T 12935-18

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Dom 2021-07-07, målnummer B-69-2020

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Carina Gunnarsson, Per Ewaldsson, Gabriella Forssell, Stefan Lagervall, Lenita Granlund och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini