AD 2021 nr 33

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

M.H.

mot

Shorna AB.

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 7 juli 2020 i mål nr T 10180-18

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Dom 2021-07-14, målnummer B-68-2020

Ledamöter: Karin Renman, Maj Johansson, Anna Heinstedt, Bengt Huldt, Helena Linde, Peter Winstén och Ann Svedberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonas Eklund