AD 2021 nr 34

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandenas medgivande.

Unionen

mot

Innovationsföretagen och WSP Sverige AB.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandenas medgivande.

Dom 2021-07-14, målnummer A-69-2020

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Jonas Eklund