AD 2021 nr 4

Målet gällde allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggnads region Örebro-Värmland

mot

Formbetong Anläggning i Katrineholm AB.

Målet gällde allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-02-10, målnummer A-17-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini