AD 2021 nr 43

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Nr 43

Handelsanställdas förbund

mot

Aladeeb Livs AB.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-08-25, målnummer A-138-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Klara Hedlund