AD 2021 nr 45

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

M.Ö. med enskild firma Sungarden Bemanning.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-09-01, målnummer A-87-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Klara Hedlund