AD 2021 nr 46

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Partner Entreprenad i Sverige AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-09-03, målnummer A-89-2021

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Klara Hedlund