AD 2021 nr 48

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

UAB Laivsta.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-09-08, målnummer A-18-2121

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Martina Sjölund