AD 2021 nr 49

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Partner Entreprenad i Sverige AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-09-08, målnummer A-73-2021

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Klara Hedlund