AD 2021 nr 50

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

MK Scaffolding Sp. z o.o.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-09-22, målnummer A-78-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Disa Buskhe