AD 2021 nr 51

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Aktiebolag Laxen Specialnät.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-09-22, målnummer A-55-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Klara Hedlund