AD 2021 nr 52

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Region Väst

mot

Sveriges Byggindustrier (för ej talan) och Crona SP. Z.o.o.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-09-28, målnummer A-94-2019

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Gerald Lindberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe