AD 2021 nr 53

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Byggföretagen (för ej talan) och Komplett Bygg i Älta AB.

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-09-29, målnummer A-86-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Klara Hedlund