AD 2021 nr 54

Målet gällde reskostnadsersättning. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Komplett Bygg i Älta AB.

Målet gällde reskostnadsersättning. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2021-10-13, målnummer A 12-2021

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ralf Järtelius, Kerstin G Andersson, Karl-Olof Stenqvist, Stefan Lagervall, Lenita Granlund och Paul Lidehäll. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe