AD 2021 nr 55

Målet gällde brott mot kvittningslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (för ej talan) och Leading Car Service Stockholm AB.

Målet gällde brott mot kvittningslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-10-13, målnummer A-58-2021

Ledamot: Pontus Bromander

Rättssekreterare: Disa Buskhe