AD 2021 nr 58

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 58

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Bygg & Takservice i Helsingborg AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-10-27, målnummer A-117-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Martina Sjölund