AD 2021 nr 59

Målet gällde olovlig stridsåtgärd. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

PME Commercial Construction AB och Byggnadsfirman PME AB i konkurs

mot

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen.

Målet gällde olovlig stridsåtgärd. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2021-11-03, målnummer A-29-2020

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander