AD 2021 nr 6

Målet gällde ogiltigförklaring av avsked m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Sigtuna kommun.

Målet gällde ogiltigförklaring av avsked m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-02-17, målnummer A-136-2020

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini