AD 2021 nr 60

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Handelsanställdas förbund

mot

CombiKiosken Wåxnäs Centrum Aktiebolag.

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-11-10, målnummer A-135-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Klara Hedlund