AD 2021 nr 62

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Ordning och reda med Vera AB.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-11-17, målnummer A-143-2020

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Disa Buskhe