AD 2021 nr 65

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Kommunal Stockholms län

mot

Proffssystern i Stockholm AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-12-08, målnummer A-127-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Jonas Eklund