AD 2021 nr 66

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

C.F. med firma CF Hål o Maskin.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-12-08, målnummer A-139-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Jonas Eklund