AD 2021 nr 68

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Guldvagnens Livs AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-12-22, målnummer A-145-2021

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini