AD 2021 nr 7

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Bottnia Berg AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-02-24, målnummer A-7-2020

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander