AD 2021 nr 8

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

S.K1 Stockholm AB.

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-03-03, målnummer A-110-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund