AD 2021 nr 9

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

S.W.E.M.A.X. Bygg Service AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-03-03-, målnummer A-114-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini