AD 2022 nr 1

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Föreningen Svensk Handel (för inte talan) och Brightstar 20:20 (SWE) AB i konkurs.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-01-05, målnummer A-103-2021

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Klara Hedlund