AD 2022 nr 10

Målet gällde allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Byggföretagen (för ej talan) och Nya Golvjouren Micael Bergholm AB.

Målet gällde allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2022-02-16, målnummer A-104-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini