AD 2022 nr 11

Målet gällde fordran på avgångsvederlag. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

C.S.

mot

Storås Ridklubb.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 16 juni 2021 i mål nr T 4411-20

Målet gällde fordran på avgångsvederlag. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2022-02-23, målnummer B-71-2021

Ledamöter: Sören Öman, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare) och Carl-Gustaf Hjort.

Rättssekreterare: Jonas Eklund