AD 2022 nr 13

Målet gällde arbetsskyldighet. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Staten genom Polismyndigheten

mot

Svenska Polisförbundet.

Målet gällde arbetsskyldighet. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2022-03-09, målnummer A-141-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Martina Sjölund