AD 2022 nr 14

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Gladiator Entreprenad AB

mot

T.G.

Överklagade avgörandet: Kalmar tingsrätts dom den 24 september 2021 i mål nr T 348-20

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Dom 2022-03-09, målnummer B-94-2021

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Ewa Edström och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe