AD 2022 nr 19

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Lokala Samorganisation av SAC

mot

Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-03-30, målnummer A-168-2021

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Martina Sjölund