AD 2022 nr 2

Målet gällde allmänt skadestånd för otillåten disciplinpåföljd m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O) genom Svenska Polisförbundet

mot

Staten genom Polismyndigheten.

Målet gällde allmänt skadestånd för otillåten disciplinpåföljd m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2022-01-19, målnummer A-43-2021

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Susanne Östh och Paul Lidehäll. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonas Eklund