AD 2022 nr 21

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (för ej talan) och Jämtö Trafik AB.

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2022-04-06, målnummer A-28-2022

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Martina Sjölund