AD 2022 nr 25

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

J.B

mot

Morön BK.

Överklagade avgörandet: Skellefteå tingsrätts dom den 8 oktober 2021 i mål nr T 429-20

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

Dom 2022-05-04, målnummer B-98-2021

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Bo Hallberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Disa Buskhe