AD 2022 nr 27

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Umeå Lokala Samorganisation av SAC

mot

T:s Fastighets & El AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2022-05-04, målnummer A-9-2022

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander