AD 2022 nr 31

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

K.Y.

mot

Laos Thai Take-away Kommanditbolag.

Överklagade avgörande: Göteborgs tingsrätts dom den 23 september 2021 i mål nr T 1553-21

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Dom 2022-05-18, målnummer B-91-2021

Ledamöter: Sören Öman, Ari Kirvesniemi och Susanne Östh. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonas Eklund