AD 2022 nr 32

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 27 oktober 2021 i mål nr T 15346-20

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2022-05-25, målnummer B-103-2021

Ledamöter: Sören Öman, Carina Gunnarsson (f.d. generaldirektören i Medlingsinstitutet; tillfällig ersättare), Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Susanne Östh och Carl-Gustaf Hjort.

Rättssekreterare: Jonas Eklund